2022 Transactions

Athenex
Vallon
Palisade
Salarius
Scynexis
Ladenburg Thalmann
Saratoga
Trinity Capital
Metal Sky
Sachem
Priority Income
Ra Medical
CareCloud
Spirit Realty
Saratoga
Eagle Point
Oxford Lane